Lettukestit: Lettukestit Goes Karaoke

Lettukestit #13   Lettukestit Goes Karaoke
Do you sing with talent or feeling? Come to Lettukestit Goes Karaoke event to show off your talent 14th of April in restaurant Oiva?? We have all kinds of program so don't worry if karaoke isn't your thing! WHAT: LGBTIQA+party WHERE: Restaurant Oiva WHEN: 14.4. During Lettukestit we follow safer space guidelines. Everyone should be able to be themselves and feel safe and respected. We do not tolerate any kind of racism, sexism, discrimination because of functional disabilities/health status or transphobia. We will have a harassment contact person present during the whole night, whom you can be in contact with in case you see or experience any form of harassment. Harrasment form: https://forms.gle/JvgUZjA6Hna8wC2JA Lettukestit ry is a non-profit organisation, which produces LGBTIQA+ parties through volounteerwork. Follow us on Facebook: http://facebook.com/lettukestithki Follow us on Instagram: http://instagram.com/lettukestithki ** Sjunger du med talang eller med känsla? Kom till Lettukestit Goes Karaoke och visa vad du kan den 14:de april till Restaurang Oiva ?? Vi har många sorters program, så oroa dig inte om karaoke kanske inte är just din grej! VAD: HBLTQIA+ fest VAR: Oiva NÄR: 14.4. Under Lettukestit följer vi principer för tryggare rum. Under festen ska alla kunna vara sig själva och känna sig trygga och respekterade. Vi tolererar ingen rasism, sexism, diskriminering p.g.a. funktionsvariation/hälsotillstånd eller transfobi. Under hela kvällen kommer vi att ha en trakasseriombudsperson närvarande, som du kan vara i kontakt med ifall du ser eller utsätts för någon form av trakasserier. Trakasseriformulär: https://forms.gle/JvgUZjA6Hna8wC2JA Lettukestit rf är en icke-vinstbringande förening, som genom frivilligarbete producerar HBLTQIA+ -fester. Följ oss på Facebook: http://facebook.com/lettukestithki Följ oss på Instagram: http://instagram.com/lettukestithki

Good for

DancingCabaret

Date

Tuesday, April 14, 2020 18:00 -
Wednesday, April 15, 2020 02:00

Price

No entrance fee
You need to turn on javascript to run this application.